در راستای برگزاری جشنواره مد ایرانی که هر سال در مجتمع فنی تهران برگزار می شود، کارگاهی یک روزه برای آموزش شیوه های طراحی و اجرای لباس با الهام از لباس اقوام،