فصل اکران این روزهای سینمای ایران با استقبال مخاطبان و البته فروش بالا همراه شده است. البته فیلم های درحال اکران و جریان غالب آنها حواشی قابل توجهی نیز دارد. ا