نسبت رابطه دانشگاه و انقلاب اسلامی ایران را با مقصود فراستخواه در میان گذاشتیم فراستخواه پژوهش های زیادی در باب ماهیت دانشگاه در ایران انجام داده است که بسیاری