پرسش: دو سال است که در حوزه تولید موادغذایی فعالیت می کنم و در این مدت تبلیغاتی نداشته ام. حالا می خواهم محصولاتم را از طریق سمپلینگ به مشتریان معرفی کنم. این