داود مهابادی که به دلیل بیماری مادرش دو روز است که تهران حضور دارد فردا روی نیمکت مشکی پوشان حضور ندارد. به گزارش فرتاک ورزشی، دیدار فردای مشکی پوشان در هفته پ