پلیس لبنان تأیید کرده که جسد یک دیپلمات زن انگلیسی که جمعه شب به قتل رسیده بود، پیدا شده است. فرارو- پلیس لبنان تأیید کرده که جسد یک دیپلمات زن انگلیسی که جمعه