سال ۲۰۱۷ سال پرباری برای گوشی های هوشمند جدید بود اما در این سال قیمت بهترین گوشی ها سر به فلک کشید. در سال ۲۰۰۷ که نخستین آیفون عرضه شد، قیمت این گوشی ۴۹۹ دلار