تکنولوژی تلاش کرده تا به زندگی روزمره کمک فراوان کند و اپل نیز به عنوان یکی از غول های تکنولوژی در طی سال های اخیر خبرساز بوده و چندین بار باعث شده تا جان کاربر