اوبر به دنبال تجاری سازی تاکسی های هوایی در کشور هند است عصر خودرو- مدیرعامل اوبر، دارا خسروشاهی اخیراً با وزیر هوانوردی کشور هند ملاقات داشت تا با وی به صحبت