رکود ادامه دارد بازار خودرو متاثر از دور جدید تحریم ها عصر خودرو- بازار خودرو و رکود این روزها تبدیل به دو همنشین جدا نشدنی شده اند. این بازار همچنان در رکود ب