روزنامه حزب حاکم ترکیه اطلاعات جدیدی درباره محل اختفای سرکرده گروه تروریستی داعش منتشر کرد. روزنامه حزب حاکم ترکیه اطلاعات جدیدی درباره محل اختفای سرکرده گروه ت