فرماندار گچساران در ادامه با اشاره به تصرف زمین های بیت المال توسط افراد سودجود اظهار کرد: حفاظت و صیانت از بیت المال برعهده مسوولان است. یکی از بزرگترین خیانت