مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از سقوط یک نفر از شهروندان به داخل چاه فاضلاب خبر داد. «علی عسکری» در گفت وگو با ایسنا، اظهار کر