معاون اورژانس کشور از زائران اربعین خواست تا به هیچ عنوان هنگام عبور از مرز عراق داروهای کدئین دار همراه نداشته باشند. به گزارش عصر امروز، دکتر حسن نوری ساری چه