مسعود وطنخواه عصراقتصاد: شاخص کل بورس روز گذشته پس از سه روز کاهش، 276 واحد افزایش یافت و در سطح 94 هزار و 576 واحد ایستاد. صعود شاخص کل از همان ساعات اولیه با