رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به حجاج بیت الله الحرام، هوشیاری مسلمانان در قبال سیاست های شیطانی آمریکا را ضروری دانستند و تأکید کردند: سیاست اصلی آمریکایی