سوکراتیس و وایگل از نتیجه به دست آمده در مقابل ماینتس، خرسند به نظر می رسند. طرفداری- دو بازیکن کلیدی بروسیا دورتموند، سوکراتیس پاپاستاتوپولوس و یولیان وایگل، پ