می خواهیم جام جهانی را هم کنار هم ببینیم. طرفداری- پس از پخش لیگ قهرمانان اروپا در ماه گذشته و هشت کافه ای که برای فینال مسابقات به شما معرفی کردیم، با شروع جام