مدافع آینده دار توپچی ها خواهان دریافت پیراهن شماره 2 این تیم شده است. طرفداری - با جدایی متیو دبوشی از آرسنال در ماه ژانویه، پیراهن شماره 2 توپچی ها دست نخورده