دانشمندان، روشی ابداع کرده اند که به وسیله آن می توان به الماس قابلیت کشسانی بخشید و آن را مانند لاستیک خم کرد. به گزارش صدای ایران، به نقل از دیلی میل، دانشمن