حسین انتظامی دقایقی پیش با تایید رفتنش از معاونت مطبوعاتی، جایگزین خود را معرفی کرد.به گزارش صدای ایران از ایسنا، انتظامی که از سال ۹۲ به مدت شش سال عهده دار م