رسانه های آمریکای در خبری فوری گزارش دادند که بر اثر تیراندازی در دانشگاه «لوئیزیانا»، حداقل دو نفر زخمی شدند. در ادامه انتشار خبرها درباره خشونت های مسلحانه در