پس از ماه ها گمانه زنی سرانجام دو ایرلاین ایرانی توافق کردند که ۴۰ فروند هواپیمای مسافربری روسی را وارد ناوگان خود کنند. به گزارش صبحانه، براساس اطلاعات ارائه ش