فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم تنباکو با مارک جعلی به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.به گزارش صاحب نیوز؛ سرهنگ علی جعفری نژاد گفت: در