کرسی های آزاداندیشی بهترین راه پاسخگویی به شبهات است، برگزاری اولین جلسه مساجد شاخص منطقه ۱۳ اصفهان، واژگونی سمند در بزرگراه نطنز به اصفهان دو کشته و یک مصدوم ب