امام جمعه چادگان گفت: در حمله وحشیانه دراویش و اغتشاشات خیابان پاسداران، عزیزانی از نیروی انتظامی و بسیجیان شهید کردند، که باید بگوییم، اینگونه اغتشاشات، ریشه ی