عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه با پذیرش FATF راه های دور زدن تحریم ها بسته می شود، گفت: ما به عنوان مخالف این لایحه معتقد هستیم که هنوز شرایط