به گزارش «شیعه نیوز»، آیت الله فیاض به پرسشی درباره معاملات در بازار پاسخ گفته است.متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:سئوال: آیا تبانی