شفقنا- شکایت جدیدی علیه شرکت گوگل مطرح شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شکایت جدید علیه گوگل در دادگاه فدرال سان فرانسیسکو در آمر