شفقنا- رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه امروز زمان گفتگو و علم است گفت: افتخار ما آیه شریفه ای است که در سوره مبارکه حجرات ۱۴ قرن قبل از اعلامیه