مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آخرین وضعیت توزیع نفت گاز و بنزین یورو چهار را تشریح کرد. به گزارش شفاف، سیدمحمدرضا موسوی خواه در گفت و گو با ایسنا، درم