برنامه شبکه با نگاهی طنز و غیر طنز در شبکه های اجتماعی را از زبان مردم و کاربران دنیای مجازی، بررسی می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در صدر این گزا