صالحی گفت: هر فعالیت قرآنی که بانوان داشته باشند، بر تربیت نسل آینده موثر خواهد بود. به گزارش سینماخبرسید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره تأثیر بر