در هفدهمین دوره جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، پس از چند سال ، تمام نمایش ها از تهران و شهرهای دیگر در مرحله ارزیابی نهایی به صورت زنده ارزیابی وا