سوئدی ها به آمریکایی ها درس خودروسازی می دهند ولوو S۶ مدل ۲۰۱۹، شاهکار سوئدی در قلب آمریکا سیناپرس: شرکت ولوو با معرفی مدل جدیدی به نام S۶ مدل ۲۰۱۹ در بازار آم