در نخستین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر، پانته آ پناهی ها به همراه عوامل و بازیگران فیلم گرگ بازی به معرفی این فیلم پرداختند.معرفی فیلم گرگ بازی در جشنواره جهان