بازار مستند «سینماحقیقت» در سومین روز از برنامه های خود میزبان مستندسازان ایران و نمایندگان شرکت های پخش کننده فیلم مستند از کشورهای فرانسه و انگلیس خواهد بود.