سلامت نیوز: قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با بیان این که تحمیل هزینه از ۳ بخش بر طرح تحول سلامت علت افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی بیمه هاست، گفت: طبق حک