سلامت نیوز:یادم می آید در سال ١٣٧٤ حدود ٣٢ میلیارد دلار از بدهی های ایران سررسید شده بود و دولت منابع لازم را برای پرداخت این بدهی ها نداشت. به گزارش سلامت نیو