سلامت آنلاین- مشاور وزیر بهداشت و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به پویش مردمی برنامه تلویزیونی حالا خورشید برای ساخت مراکز بهداشتی