در مطلب قبلی آموزش حذف حساب کاربری گوگل و جیمیل را در اختیارتان قرار داریم و تصمیم داریم تا در این مطلب بازیابی حساب کاربری حذف شده را ارائه کنیم. در واقع گوگل