آنگ سان سوچیکمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال اعلام جرم علیه رهبر میانمار به دلیل وضعیت اسفناک مسلمانان روهینگیا خبر داد. به گزارش ستاره ها به نقل