ساعت۲۴-باز شدن و یا باز نشدن این مرز برای اربعین امسال قطعی نیست. نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: طرف ایرانی همه تلاش خود را بر