آرم روز گذشته با انتشار نقشه ی راه خود برای دو سال آینده، از عزم جدی اش برای ورود به بازار لپتاپ و رقابت با پردازنده های x86 اینتل پرده برداشت. آرم، شرکتی که ب