به گزارش بلومبرگ، اپل یکی از مدیران سامسونگ به نام برندون یون را جهت مدیریت امور تجاری این شرکت در کره ی جنوبی به خدمت گرفته است.اپل ظاهرا موفق شده است یکی از م