وزارت خارجه دولت مستعفی یمن ضمن استقبال از گزارش اخیر سازمان ملل خواستار اقدامات فوری علیه ایران شد. پایگاه خبری ریشه: به نقل از روزنامه الدستور، وزارت خارجه دو