رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: میوه فروش سیاری که با قرار دادن دستگاه اسکیمر در دستگاه کارتخوان خود و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی شهروندان مبالغی را به ط