رکنا: دختری زیبا به دلیل رابطه با مردی متاهل مورد ضرب و شتم توسط همسر وی قرار گرفت. به گزارش گروه ترجمه رکنا، در نگاه اول این دختر چینی بسیار زیبا است اما پس ا