رکنا: در چارچوب چهلمین جشنواره ی بین المللی فیلم مسکو، نمایش ۱۲ فیلم کوتاه در بخش مسابقه برای خبرنگاران و صاحبان نظر آغاز شد. به گزارش هنری رکنا، به نقل از ااس