رکنا: وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه این کشور «فعلا» در توافق هسته ای با ایران حضور دارد، گفت این توافق نواقصی دارد که باید برطرف شوند. «رکس تیلرسون&raq