یکشنبه 20 خرداد 1397, 16:33 علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پیشران های هسته ای که پیشتر رئیس جم