دوشنبه 03 اردیبهشت 1397, 15:00 سخنگوی اداره آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در دو روز گذشته با توجه به این که آب ورودی به تصفیه خانه یا به قولی آبی که از سد خارج