سرش را می آورد بیخ گوشم و می گوید: «آمریکا»؛ وسط حرم امن الهی جرات ندارد به یک ایرانی بگوید آمریکا به شما ظلم کرده است! به گزارش روضه نیوز ؛ سجاد محقق یکی از کا