حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پست توئیتری امروزش را با یک غلط املایی منتشر کرد. به گزارش روزپلاس، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی