شهر آیندهوون در هلند سال آینده شاهد اولین خانه ساخته شده بتنی بوسیله خدمات چاپگر های سه بعدی خواهد بود..