مجموعه کلاه قرمزی پای ثابت برنامه های نوروزی شبکه دو سیما بود؛ اما ... به گزارش روزپلاس، کلاه قرمزی پای ثابت برنامه های نوروزی از شبکه دو سیما بود؛ برنامه ای که