تا همین چند هفته پیش تردیدی وجود نداشت که دروازه بان ثابت استقلال سید حسین حسینی است و رحمتی باید از روی نیمکت نظاره گر هنرنمایی این دروازه بان باشد. اما بازی