فتح الله زاده مدیرعامل سابق استقلال می گوید مساله بدهی با ضرر مالی به یک باشگاه متفاوت است.علی فتح الله زاده درباره روند اخیر تیم فوتبال استقلال گفت:استقلال نت