مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری از برق دار شدن 3روستای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان