دبیر شورای نگهبان گفت: دادگاه مجرمان اقتصادی باید علنی و سریع باشد.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا آیت الله احمد جنتی در نشست هفتگی شورای نگ