۱٫ ظهر روز دوشنبه است. تهران در آستانه یک روز تعطیلی به خاطر ایام سوگواری است. تعطیلی میان هفته و البته ماندن در تعلیق خبری از کوه های دنا درباره هواپیمای تهران