مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان برای عقد قرارداد با ترابوزان اسپور وارد شهر ترابوزان شد. به گزارش تسنیم، نشریه «فوتو ماچ» ترکیه خبر داد مرتضی پورعلی گنجی به همراه