تبریز - اسد فلاح: در آخرین روز از دهه مبارک فجر ۱۷۸ پروژه صنعت برق آذربایجان شرقی با مجموع ۴۵۵ میلیارد ریال هزینه شامل سه پروژه مهم شرکت برق منطقه ای آذربایجان