به گزارش خبرگزاری رسا، مساله مذاکرات نفتی آمریکا با لبنان، اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، ایستادگی در برابر زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی مهمترین محور