به گزارش خبرگزاری رسا، متن پیش رو یادداشتی از شهید سید محمدباقر صدر است که هم زمان با ایام ولاد ت سیدالشهدا (ع) نوشته شده و در مجله «الأضواء»، سال