عصر دیجیتال غیرمتمرکز را می توان ققنوس برخواسته از خاکستر رکود اقتصادی نامید و ارزهای رمزنگاری شده هم یکی از کاربردهای این غیرمتمرکزسازی است. در سال ۲۰۰۹ نخستی