دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به حواشی ایجاد شده درباره برند روسری اش واکنش نشان داد.گروه سیاسی ذاکرنیوز_محمد سجاد شیرودی:در روزهای اخیر در فضای م