به گزارش دی اسپورت :چند بازیکن پرسپولیس به سرکردگی حسین ماهینی از حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه خواسته اند عذر بوقچی ها را بخواهد. چند بازیکن پرسپولیس به سرکردگ