یکی از مقامات از روحانی پرسیده بود که آمریکایی ها می گویند به زودی کار ایران تمام است و روحانی جواب داد که یکصدم توان کشور و مردم را هم برای برای رفع مشکلات بک