کوجیما از Death Stranding می گوید: مرگ و زندگی، دنیای پس از مرگ و تایم فال آخر هفته ی گذشته و در طول مراسم The Game Awards 2017 شاهد نمایش تریلری تازه از بازی