زهرا سعیدی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها حضور کمرنگی در این عرصه دارد در گفتگو با دیباچه اظهار کرد: امروز رسانه ملی بدون توجه به شعور مخاطب سریال تولید