دولت بهار: دادگستری گلستان:براساس اعلام نظر هیات کارشناسی در رابطه با این حادثه، هشت نفر از جمله 2 نفر از مدیران کل استان مقصر شناخته شدند.درباره علت طولانی شدن