دنیای اقتصاد : بازی استقلال و الهلال عربستان اگرچه با پیروزی شیرین نماینده کشورمان همراه بود، اما حاشیه ای تلخ داشت که حرف و حدیث ها در مورد آن همچنان ادامه دا