فارس : ارتش و نیروهای ویژه سوریه موفق شدند در ریف دمشق، تونلی به طول ۳۰۰ متر و عمق ۹ متر را که درآن تروریست ها پنهان شده بودند، منهدم کنند. مرکز اطلاع رسانی &l